Bryn skole, Villa

Villaen på Bryn skole har sin egen aktivitetsskole for elever i 1.-7.klasse.

Formålet med aktivitetsskolen er å gi barn et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid og på heldagsåpent.

Skolen har som mål å tilrettelegge for et selvstendig liv. Aktivitetsskolen ønsker å videreføre de samme tanker og regler som skolen praktiserer til enhver tid. Vi legger stor vekt på trygghet og trivsel.

Aktivitetsskolen er i skolens lokaler. De ansatte som jobber på Aktivitetsskolen er i stor grad de samme som jobber i skolen. Dette skaper fellesskap, gode rutiner, felles miljøregler og felles dagsrytme. Vi opplever at dette skaper en helhet i hverdagen for elever og personalet.

Prioriterte opplæringsområder:

 

Vi jobber med mål som elever med ASD kan ha behov for i tillegg til målene i rammeplanen

  • Kommunikasjon
  • Sosial kompetanse
  • Selvhjelpsferdigheter
  • Frilek/ fritidsaktiviteter
  • Andre mål som er viktige for elevens livskvalitet.