Nettvett

nettvett

På foreldremøtet i februar var Ailin Davies fra Feltteamet Alna og holdt ett foredrag om barns bruk av internett. Selve presentasjonen finner dere her, og på siste side finner dere kontaktinformasjon til henne og til politiet om dere trenger det.

Kontaktpersoner

*Ailin Davies, Feltteamet Alna: 41547392
*Forebyggende politi: 22668923