Skole-hjem

Elever

  • Elevsamtalen – kontaktlærer har en time elevsamtale i uken
  • Mål: Gi konkret faglig og sosial tilbakemelding til eleven, se eget skjema

 

Foresatte

  • foreldremøter uke 35/36 og uke 3
    • På høstmøtet fellesinfo i gymsalen med ledelsen/sosiallærere, deretter trinnvis

SMS ved fravær

 

Utviklingssamtaler uke 38/39 og uke 5/6

Utviklingssamtalen er lagt tidlig i semesteret for å kunne ha et fremover perspektiv.

  • Foresatte har mulighet til å gi tilbakemelding på den skriftlige vurderingen de fikk før sommeren/jul
  • Utviklingssamtaleskjema sendes hjem i forkant av utviklingssamtalen 2x i året
  • Utviklingssamtalen dokumenteres avholdt på eget skjema, leveres på kontoret for arkivering
  • Skriftlig vurdering sendes hjem i uke 51 og uke 24

 

Se Oslostandarden for skole-hjem samarbeid