Hjem–skole

Elever

  • Elevsamtalen – kontaktlærer har en time elevsamtale i uken
  • Mål: Gi konkret faglig og sosial tilbakemelding til eleven, se eget skjema

 

Foresatte

  • Utviklingssamtaler og foreldremøter skal være ferdig innen utgangen av uke 12. 

SMS ved fravær

 

 

Se Oslostandarden for skole-hjem samarbeid