Barnevernet

Barnevernet er i kontakt med skolen i de tilfeller der et samarbeid er naturlig rundt noen av skolens elever. Barnevernet arbeider forebyggende og kan derfor bidra med støttekontakter og fritidsaktiviteter for barn.