Politiet

Politiet i Alna bydel og Bryn skole er med i et samarbeid som kalles "Samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak" (SLT) der både bydel, politi, barnevern og skole samarbeider. Tiltaket tenker å legge til rette for lokale foreldrenettverk for å styrke foreldrenes rolle. Et slikt nettverk kan arbeide sammen om felles grensesetting, diskutere felles problemstillinger og finne løsninger på disse.