Åpen dag PLUSS 2021

Fredag 22.oktober og fredag 26. november 11.00-12.30 for OMEGA som er gruppen for elever med psykisk utviklingshemming.

 

Fredag 22.oktober og fredag 26.november kl 13.00-14.30 for ALFA som er gruppen for elever med multifunksjonshemming.

 

Målgruppe:

Elever som skal søkes inn til et helhetlig spesialpedagogisk tilbud fra 1.-10.trinn.

 

Vi har to tilbud:

 

1.     Alfa - for elever med multifunksjonshemming

På avdelingen arbeider det spesialpedagoger, musikkterapeuter, vernepleier og assistenter med ulik bakgrunn. Alfa får også tett oppfølging av fysioterapeut fra bydelen som arbeider på skolen to dager i uken.

Hovedfokus for opplæringen er kommunikasjon, samhandling, gode opplevelser, musikk og fysisk aktivitet, alt tilpasset den enkelte. Gruppen har aktiviteter i gruppe og individuelt. Undervisningen er temabasert, og er forankret i elevenes IOP.

Som en del av fysioterapitilbudet får enkelte elever rideterapi og bassengterapi i oppvarmet basseng.

 

2.     Omega - for elever med psykisk utviklingshemming

På avdelingen arbeider det spesialpedagoger, musikkterapeut og assistenter med ulik bakgrunn.

Hovedfokus for opplæringen er kommunikasjon, generelle læringsmål i lesing og skriving, samt tallforståelse (for enkelte), samhandling, gode opplevelser, musikk og fysisk aktivitet, alt tilpasset den enkelte. Klassen har aktiviteter i gruppe og noe individuelt. Undervisningen er temabasert, og er forankret i elevenes IOP. Det er fokus på både ADL-trening og elevenes individuelle behov.

En del av elevene på Omega bruke nettbrett i deler av undervisningen, men arbeider også mye med konkreter og øver på praktiske oppgaver.

Omega er mye på tur i nærmiljøet, på turer til attraksjoner rundt om i Oslo, samt i skog og mark.

 

Program for dagen:

·      Presentasjon av avdelingen og tilbudet.

·      Åpning for spørsmål.

 

Grunnet covid-19 blir det ikke mulig å besøke eller gå inn på selve avdelingen i år dessverre. Bilder vil bli vist, og det er mulig å se noe utenfra.   

 

Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer slik at vi kan ta imot dere på en god og smittervernsmessig forsvarlig måte. Dere velger selv hvilken av de to dagene som passer best for dere. Fint om dere kan gi beskjed til Victoria (multi) eller Kathrine (puh) hvilken dag dere ønsker å komme og hvor mange dere blir innen 15.10 for de som ønsker å komme 22.10 og 20.11 for de som ønsker å komme 26.11.

 

 

Påmelding sendes til:

 

ALFA v/Victoria Pettersen Johnsen vijoa026@osloskolen.no

 

OMEGA v/Kathrine Aas Ingebretsen kaina004@osloskolen.no

 

 

Med vennlig hilsen

Rachel Thelle

Avd.leder for spesialavdelingen og sos.-spes.ped.team

+47 90751099

 

Teglverket skole – Vi åpner dører mot verden og fremtiden

Samarbeidende – Kreative – Kunnskapsbyggende

https://teglverket.osloskolen.no

Sentralbord: 22 64 30 00