Bydelsfedre starter opp i Bydel Alna

bydelsmødre

Bydelsfedre Norge ønsker å styrke fedres deltakelse fordi vi anerkjenner at fars rolle og tilstedeværelse er viktig for å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår. Organisasjonens initiativtaker og leder er Nasreen Begum, som også er initiativtaker til og leder for Bydelsmødre Norge. Nasreen er godt kjent i bydelen som en nøkkelperson for lokalsamfunnet, og også som lokalpolitiker. Nasreen stiftet Bydelsmødre Norge i 2016 og har siden etablert organisasjonen i seks bydeler i Oslo samt tre kommuner i distrikts-Norge, og vi er i ferd med å bli helt nasjonale og også internasjonale på sikt. Hele veien har vi fått spørsmål om når vi skal starte opp for fedrene; et tilsvarende tilbud som Bydelsmødre har altså lenge vært etterspurt av fedrene, og nå er det endelig deres tur. 

 

For å bli bydelfar må man gjennom en grundig utdanning som består av 16 moduler, der temaer som barnevern, oppvekst, skole og utdanning, fysisk og psykisk helse m. m. blir dekket. Etter utdanning blir gruppen formelt stiftet som en forening, og det betyr at gruppen selv kan søke midler og arrangere aktiviteter for seg og lokalmiljøet. 

 

Ved å bli bydelsfar vil fedrene ikke bare hjelpe andre menn og familier i sitt lokalmiljø, men de vil også selv få et stort utbytte. Vi kan f. eks tilby  

  • grundig og solid utdanning innen viktige temaer 
  • et landsdekkende og internasjonalt fellesskap bestående av fedre som ønsker å gjøre lokalsamfunnene trygge og gode for alle 
  • faglig, personlig og sosial utvikling 
  • mulighet til å påvirke lokalsamfunnet og politiske beslutninger både lokalt og nasjonalt 
  • anledning til å bygge nettverk både lokalt og nasjonalt 
  • rolle som synlige og viktige aktører i lokalsamfunnet 
  • og mye, mye mer

 

Årsaken til at jeg skriver til dere i dag er at vi håper dere kunne bistå oss med videreformidling av denne informasjonen. Vi skal etablere vår første bydelsfedre-gruppe i Alna og ser derfor etter aktuelle kandidater som kunne være interessert i å gjøre en innstas for nærmiljøet og for å skape trygge og gode samfunn for både barn og unge, og for seg selv. Skolen er svært viktig for å nå ut til fedrene og vi har allerede fått Granstangen skole med på laget. Vi vil være svært takknemlige om dere kunne orientere fedrene ved deres skole om Bydelsfedre Norge og at vi nå rekrutterer. Vi ønsker menn i alle aldre og med alle mulige bakgrunner velkommen med åpne armer. 

 

For mer informasjon kan det tas kontakt med organisasjonsleder Nasreen Begum på tlf. 975 63 316 og e-post info@bydelsmor.no 

 

Det kan også leses mer om organisasjonen på våre hjemmesider: 

https://www.bydelsmor.no/bydelsfedre 

Og på vår Facebook-side: 

https://www.facebook.com/bydelsfar.no