Kast ballen kommer til vår skole!

kast ballen

Kast ballen er et nasjonalt tiltak igangsatt av Norges Håndballforbund med, mål om å introdusere flere barn til lek med ball.

 

Gjennom et skreddersydd undervisningopplegg som tas i bruk i kroppsøvingstimene i Kast ballen-perioden, får barn i 1.–3. trinn en introduksjon til lek med ball og håndball på skolen. Målet er at elevene skal ta med seg de morsomme øvelsene ut i friminuttet, og fortsette å leke og øve på dem der. Kast ballen arrangeres i hele Norge i ukene 37, 38 og 39.

 

Sammen med elevene ser vi frem til masse ball-lek og håndballglede i ukene som kommer.

 

Med vennlig hilsen,

Norges Håndballforbund