Foreldre kan hjelpe barna å få godt utbytte av leseleksene.

leksehjelp

Foreldre kan hjelpe barna å få godt utbytte av leseleksene.Gjennom leseleksene kan barnet lære noe nytt og interesser kan vekkes. Ved å hjelpe barnet når det leser, kan dere også ha en hyggelig stund sammen. Les mer her på foreldrepulsen