Informasjon om barn og korna fra helsenorge.no

Korona

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.

Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.
* Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
* Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
* Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.
* Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
* Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
* Bursdagsselskaper bør utsettes.
* Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
* Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.