Skolestart

"Velkommen til et nytt skoleår"

Håper alle har hatt en fin ferie og er klare for skolen igjen!

Elevene på 2.–7. trinn møter i skolegårdene klokken 08.30 og slutter 12.30 første skoledag.
De nye skolestarterne og deres foresatte på 1.trinn tas imot i nedre skolegård klokken 10.00. og de er ferdig kl. 12.00 denne dagen.

Aktivitetsskolen starter klokken 12.00. For elever med fulltidsplass på Aktivitetsskolen vil det være morgenåpning fra klokken 07.30.