AKS på Bryn

Rammer og forutsetninger

I aktivitetsskolen skal det legges til rette for planlagte aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder.
Temaområder-er de fire områdene AKS skal strukturer sitt aktivitetstilbudet rundt

  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
Drawing of a city