Hovedseksjon

AKS på Bryn

Aktivitetsskolen (AKS) er en alternativ læringsarena før og etter skoletid. AKS skal i samarbeid med skolen styrke barnas faglige og sosiale utvikling.

Aktivitetsskolen Bryn har i skoleåret 2023/24 ca. 194 barn. 1.trinn kaller vi "Base Blå".  De holder til ved inngang E.  2. trinn har lokaler i "Huset" som er det gule huset til høyre på skolegården. 3.trinn kaller vi "Base grønn" og 4. trinn kaller vi "Base gul". Disse to basene holder til på oversiden av administrasjonsbygget, ved øvre skolegård.

Vi på Bryn Aktivitetsskole ønsker i samarbeid med skolen å stimulere elevenes utvikling, fordype deres kunnskaper og erfaringer og gi en meningsfull fritid og et sosialt fellesskap og tilhørighet til Bryn og Bryns lange tradisjoner som et hyggelig sted å vokse opp!  Vi legger vekt på at alle blir inkludert i fellesskapet og mener at alle får et bedre miljø når ingen er utenfor.

Vi ønsker å legge til rette for at elevene utvikler gode vennskap og oppnår sosial kompetanse gjennom lek og spill, spiser sunn mat, får nok fysisk aktivitet samt naturopplevelser.  Vi vil tilby varierte aktiviteter som gir mestringsfølelse.  Det er viktig for oss at elevene selv har medbestemmelse på hvilke aktiviteter de melder seg på og at de fullfører kurs og aktiviteter.  Det er viktig for oss å bidra til at barna blir selvstendige og lærer å ta vare på seg selv og andre.  Slik kompetanse kan de vise for eksempel ved å invitere et barn som står alene inn i leken eller ved å rydde etter seg selv og andre.

Vi som jobber på Bryn er opptatt av å være trygge, tydelige voksne som lytter til barna og gir dem tilbakemeldinger på en konstruktiv og støttende måte.  Vi ønsker å ha gode samtaler med barna og bidra til at de lærer å løse problemer og konflikter og setter ord på følelser de har. Vi ønsker å samarbeide med dere foreldre om å utvikle trygge og glade barn, og ønsker en åpen dialog med dere preget av forståelse og toleranse.  Vi kan tilby et godt og trygt sted der foresatte kan være sikre på at barna har det bra.

Gratis Kjernetid i Aktivitetsskolen for elever på 1.-4. trinn på Bryn skole skoleåret 2022/23.

Byrådet har vedtatt at en del skoler i Oslo får gratis kjernetid på Aktivitetsskolen (AKS).  Bryn skole er blant disse skolene!  Dette kommer alle barn til gode.

Når barnet har heltidsplass kan barnet være på AKS/skole fra 07.30-17.00 i alle ukedager.  Tiden før skolen begynner kaller vi morgenåpning.  I tillegg kan ditt barn være på AKS alle dager i skolens ferier, med unntak av juli.  Da er AKS stengt.

En deltidsplass er gratis.  Ved deltidsplass deltar ditt barn kun på AKS Mand-torsd: 2,5 t etter skolen, fredag: 2 t.  Det vil si at dersom barnet slutter kl 13.00 på mandag, kan barnet være til 15.30.  samt to dager i hver av skolens ferier.  Barnet kommer da ikke på morgenåpning, men møter rett på skolen kl 08.30. 

Du kan melde ditt barn på/av AKS eller endre opphold på Oslo kommunes nettsider.  Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august.  Merk at det kun er anledning til å endre opphold to ganger i året.  Fristen for å endre er 30. november og 30. juni.  For informasjon om priser; se Oslo kommunes nettsider. 

Rammer og forutsetninger

I aktivitetsskolen skal det legges til rette for planlagte aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder.

Temaområder-er de fire områdene AKS skal strukturer sitt aktivitetstilbudet rundt

  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling