Hovedseksjon

Melde fravær

Melde fravær 

Du kan melde fravær for barnet ditt på følgende måter: 

  • I Skolemeldingsappen
  • I webportalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside) 
  • Ringe skolen 
  • Via IST Everyday

Hvis du melder fravær i appen eller i webportalen sendes meldingen automatisk til barnets kontaktlærer. For eldre elever som selv skal melde fravær har skolen egne rutiner. 

Slik melder du fravær for ditt barn via appen: 

  1. Klikk på “Ny melding”, og knappen “Meld fravær”.
  2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
  3. Velg tidspunkt for fravær (i dag, i morgen eller dato) og eventuelt klokkeslett
  4. Trykk Send.

På grunn av personvernhensyn kan du ikke skrive noe om grunnen til fraværet. Appen og øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger, som ditt barns helseopplysninger. Det holder å si at barnet ikke kommer på skolen i dag.