Hovedseksjon

Samisk opplæring

Barn som har samisk som sitt morsmål kan velge å ha samisk som sitt førstespråk, samisk 1. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk. De barna som velger to førstespråk vil få flere undervisningstimer i løpet av en skoleuke sammenlignet med sine klassekamerater, men også få en bredere språkkompetanse.

Barn som snakker litt samisk fra før eller har lyst til å lære seg samisk når de begynner på skolen, kan velge samisk som andrespråk. Valget er da mellom samisk 2 og samisk 3. Samisk 2 kan være fint for de som allerede behersker språket litt fra før, mens samisk 3 kan passe til dem som ikke kan noe fra før eller har behov for å bruke lengre tid på å lære seg et nytt språk.

Elever som velger nordsamisk vil få sin samiskundervisning på Kampen skole. Vi på nærskolen samarbeider med dere foresatte og Kampen skole for å finne gode tidspunkt for undervisningen. Det er også vi som hjelper til med å ordne skyss til og fra undervisningen.

Elever som velger sørsamisk eller lulesamisk vil få tilbud om fjernundervisning. Ofte gis denne undervisningen i kombinasjon med at elevene får reise på språksamling/hospitering.

Samiske barn kan når som helst i sin skolegang ønske seg samisk opplæring. Dette betyr at barnet kan starte opp med sin samiske språkopplæring også når de går på mellomtrinnet eller ungdomstrinnet. De kan til og med velge samisk for første gang når de begynner sin videregående opplæring.  Å velge vekk samisk ved skolestart på 1. trinn betyr derfor ikke at barnet har mistet sin rett til å få denne opplæringen på et senere tidspunkt.

Ungdom som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk er fritatt for fremmedspråk eller språklig fordypning på ungdomsskolen, men de har rett til å velge dette dersom de selv ønsker dette. Så lenge de har samisk har de også rett til å få fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Hvis det er minst ti elever i hele Oslo kommune som ønsker opplæring på samisk, har elevene også rett til å få dette. Dette vil da bety at de vil gå i aldersblandede klasse/grupper og få all sin undervisning på samisk.

Mer informasjon om samisk opplæring: