Hovedseksjon

Elevrådet

Sittegruppe 6

Bryn skole har et elevråd som består av en representant og en vararepresentant fra hver klasse på 4-7.trinn. Hensikten med elevrådet er at elevene skal være engasjert og ta del i en positiv utvikling ved skolen. Elevene kan være med på å påvirke sin skolehverdag ved å ta opp saker som er viktige for skolens elever og medvirke i skolens beslutningsprosesser gjennom elevrådet. De kan gjennom å være med i elevrådet arbeide aktivt for et godt og trygt skolemiljø ved ulike oppgaver gjennom året.

Elevrådet møtes en gang i måneden. Elevrådsleder og vara deltar også i SMU, Skolemiljøutvalget.

Elevrådskontakt er Christin S. Sagvolden, sosiallærer