Elevrådet

Bryn skole har et elevråd som består av en representant og en vararepresentant fra hvert klasserom på 3.-7.trinn. Hensikten med elevrådet er at elevene skal være engasjerte i og ta del i en positiv utvikling ved skolen. Elevene kan være med på å påvirke skolehverdagen ved å ta opp saker som er viktige for skolens elever og ved å ta på seg oppgaver og ansvar i skolemiljøet og i nærmiljøet.

Elevrådskontakt er Eva Eek Olsen