Hovedseksjon

Planleggingsdager på AKS

Etter de nye forskriftene for AKS, datert 28.05.2018 er det blant annet åpnet opp for at AKS kan holde stengt i skolens planleggingsdager. Dette gir oss mulighet til å ha alle som jobber med barna deres med på planleggingen om hvordan vi best mulig tilrettelegger dagene og aktivitetene for barna.

Fra skoleåret vil det være en planleggingsdag per termin, en på høsten og en på våren. Informasjon om dato kommer på Skolemelding. 

Håper på forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper dette vil gi dere som foresatte.

Bryn Aktivitetsskole