Hovedseksjon

Ordensregler

En skoles drift er underlagt de lover, regler og forskrifter som omhandler skole, opplæring, inneklima, arbeidsmiljø eller annet som er relevant eller relatert til skolen.
 
 
 
 

Skoleregler