Ordensregler

En skoles drift er underlagt de lover, regler og forskrifter som omhandler skole, opplæring, inneklima, arbeidsmiljø eller annet som er relevant eller relatert til skolen.
 
 
Til deg som er forelder: Se en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale på skolemiljø (Utdanningsdirektoratet).