FAU

FAU

Ved alle skolene skal det være et foreldreråd der alle foresatte ved skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til aktiv medvirkning for å skape et godt skolemiljø.
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som behandler skolens saker på vegne av de foresatte. På Bryn skole er det 2 klassekontakter fra hver klasse som utgjør Bryn skoles FAU. FAU innstiller 2 representanter til skolens driftsstyre. Klassekontaktene har i oppgave å samarbeide med lærerne på trinnet og være kontaktledd mellom hjem og FAU.

Leder for FAU er Attia Mirza Mehmood