Hovedseksjon

FAU

Foreldrenes Arbeidsutvalg er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. Utvalget består av 1 foreldrerepresentant fra hver klasse.            

FAU-styret skoleåret 2023/2024:

Aktuelle arbeidsområder: 

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn. 

Åpne FAU-møter 

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.

Ved alle skolene skal det være et foreldreråd der alle foresatte ved skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til aktiv medvirkning for å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som behandler skolens saker på vegne av de foresatte. På Bryn skole er det 2 klassekontakter fra hver klasse som utgjør Bryn skoles FAU. FAU innstiller 2 representanter til skolens driftsstyre. Klassekontaktene har i oppgave å samarbeide med lærerne på trinnet og være kontaktledd mellom hjem og FAU.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

FAU presentasjon 2020