Hovedseksjon

Bryns historie

Bryn skole er en 1–7 skole beliggende på Teisen i bydel Alna i Oslo. Bryn skole ble bygget i 1900. Den tok over for Ulven skole, som samtidig ble nedlagt. Ole Devik ble først ansatt som førstelærer, og i 1915 ble han ansatt som den første overlæreren på Bryn skole. Da skolen startet opp i 1900 var det 300 elever fordelt på førstelærer Devik, tre lærerinner (den ene var Deviks frue) og to mannlige lærere. Samtidig som skolen ble bygget ble det også bygget to lærerboliger. (I dag huses de av B-klassen, og Aktivitetsskolen, Huset). I 1931 ble skolen bygget ut, slik at den så ut som en L. 6-åringene begynte i 1997, og i 1998 ble den gamle paviljongen fra 1952 revet. I 2000 reåpnet skolen, med rehabilitert hovedbygning og et nytt tilbygg i øvre skolegård.

Skolen har Oslos eldste skolehage, etablert av overlærer Ole Devik. Elevene bidrar fortsatt til dyrkingen av hagen.

Bryn skole er preget av mange års historie, og en av de mest kjente symbolene er denne krokodillen:
Krokodillen på bildet ble fanget av overlærer Ole Deviks sønn Karl Devik tidlig på 1900-tallet. Karl Devik var vitenskapsassistent og oppholdt seg ofte i Afrika. Han tok med seg gjenstander som ble brukt i undervisningen på skolen. Krokodillen har i alle år vært utstilt på Bryn skole og befinner seg i dag på rektors kontor.

 krok

I 1948 fikk skolen sin første Tilsynslærerinne, Klara Moen. Hun jobbet på skolen frem til 1967. Om henne fortelles det at hun bl.a. ordnet klær og sko til elevene. I 1960 gikk det 500 elever på skolen. I 1966 flyttet flere klasser over til Tveita skole, og det er litt uklart hvor mange som gikk på skolen da dere gikk i 1. klasse. Men i årene mot slutten av 70-tallet sank elevtallet til nærmere 200. John Jå var overlærer fra 1963 til 1973.

I 1963 begynte "Sigdalsfrokosten". Elevene måtte ha med seg matpakke, og de fikk utdelt gratis melk og frukt. Det var Tilsynslærerinnen –som raskt ble kalt "Tante mat" som hadde ansvaret for utdeling av dette. Elevene måtte sitte i klasserommet, og det var strengt forbudt å ta med seg mat eller drikke ut.

I 1989 fikk skolen mottaksklasse for elever med annet morsmål. Det varte i første omgang i 7 år. Deretter ble den startet på nytt i 2008. Det ble også startet opp egne spesialklasser for autister og elever med generelle lærevansker på 2000-tallet. I dag er det ca 400 elever på skolen. Det er ca 45 lærere og 26 assistenter. Skolen har i dag gratis kjernetid på AKS

I 2020 feiret skolen 140 år med besøk av ordfører Marianne Borgen.