Hovedseksjon

Bruk av digitale verktøy i opplæringen

Vår skole er en del av StøDig-prosjektet og vi utforsker ulike måter å bruke digitale verktøy som en støtte i grunnopplæringen. Våre erfaringer er viktig inn i prosjektet. Prosjektet kommer med anbefalinger og disse baserer seg på forskning, læreplanen, teori og praksis.

Personvernet til elevene og lærerne blir ivaretatt.

Om StøDig
Målet til StøDig er å se hvordan vi i skolen bør bruke digitale verktøy for å støtte hver enkelt elev i sin lese,- skrive – og språkutvikling.

StøDig retter seg mot 1.–4. trinn i Osloskolen og det er totalt ti skoler som deltar.  Veiledere fra StøDig vil tilbringe tid med lærerne, enten ved å delta i undervisningen eller gi støtte til lærerne mens de undervisninger.

Forskere fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er en viktig samarbeidspartner for å kvalitetssikre de faglige anbefalingene som vi utvikler.