Driftsstyret – Bryn skole

Skolens øverste organ er driftsstyret. Driftsstyreordningen ble iverksatt med det formål å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole. Målsetningen er å gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret har overordnet ansvar for skolens budsjett, strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har også ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering.

Driftsstyret er sammensatt på følgende måte: 2 representanter fra de foresatte, to representanter fra de tilsatte og tre politisk valgte representanter. Rektor er driftsstyrets sekretær.

Leder i driftsstyret er Kristin Kjæret.

Driftsstyret består av

Foreldrerepresentant: Torgeir Kristiansen, Kristin Kjæret, Rune Raknes (vara)

Lærerrepresentant: Mariann Grodås, Caroline Sibel Sert

Politikere: Andres Grydeland, Jan Alfred Sandven og Pål Skodjevåg

Assisterende rektor: Eva Eek Olsen

Rektor og sekretær: Eva Sørby

Drawing of a city

Referater og innkallinger 2018

Innkallinger:                                             Referater:

januar                                                          Januar

mars                                                            mars

april                                                             april

juni                                                               juni

september                                                 

 

 

 

 

Drawing of a city

Møtedatoer

Møtedatoer høsten 2018

27.09.18

Drawing of a city

Møt

Drawing of a city

Møte 13.desember 2017

Drawing of a city