Vår profil

Bryn skole

Bryn skole er en barneskole som ligger på Teisen i Alna bydel i Oslo og har ca. 400 elever og et engasjert personale på rundt 60. Bryn er en 1.7. skole som i tillegg har fire byomfattende spesialgrupper. En gruppe for elever med autisme (Villaklassen), en for elever med generelle lærevansker(A-klassen), en for elever med asberger (B-klassen)  og mottaksgruppe.

Bryn skole har flotte uteområder. En stor kunstgressbane, Teisenbanen, ligger rett bak skolen. Der ligger også ballbingen som benyttes flittig. I tillegg er det fotballbane og lekeplass i Lunden, og vide og store grøntområder rundt skolen. Skolen har også Oslos eldste skolehage i nær tilknytning.

Skolen har god plass til elever og aktiviteter, både ute og inne. Skolen har prosjektorer og digitale tavler i alle klasserom.