Hovedseksjon

Vår profil

Bryn skole

Bryn skole er en barneskole som ligger på Teisen i Alna bydel i Oslo og har ca. 373 elever og et engasjert personale på nesten 100. Bryn er en 1.–7. skole som i tillegg har tre byomfattende grupper. En for elever med generelle lærevansker(A-klassen), en for elever med Asperger (B-klassen)  og en mottaksgruppe.

Bryn skole har flotte uteområder. En stor kunstgressbane, Teisenbanen, ligger rett bak skolen. Der ligger også ballbingen som benyttes flittig. I tillegg er det fotballbane og lekeplass i Lunden, og vide og store grøntområder rundt skolen. Skolen har også Oslos eldste skolehage i nær tilknytning.

Skolens hovedbygning er en sjarmerende bygning fra 1901 samt et påbygg fra 2000. Skolen har prosjektorer og digitale tavler i alle klasserom. Vi er en 1-1 nettbrett skole.