Vår profil

Bryn skole

Bryn skole har ca. 400 elever, og et engasjert personale på rundt 60. Bryn er en barneskole som i tillegg har fire bydekkende spesialgrupper. En gruppe for elever med autisme (Villaklassen), en for elever med generelle lærevansker (Spesialklassen) og to mottaksgrupper.

Skolen ligger på Teisen i Alna bydel i Oslo. Langs Alnaelven og nord for skolen er det mye industri. Syd, øst og vest for skolen er det blokk-, rekkehus- og villabebyggelse.

Bryn skole har flotte uteområder. En stor kunstgressbane, Teisenbanen, ligger rett bak skolen. Der ligger også ballbingen som benyttes flittig. I tillegg er det fotballbane og lekeplass i Lunden, og vide og store grøntområder rundt skolen. Skolen har også Oslos eldste skolehage i nær tilknytning.

Skolen har god plass til elever og aktiviteter, både ute og inne. Skolen har prosjektorer og digitale tavler i alle klasserom.