Hovedseksjon

Samtykke jod tabletter

Elektronisk samtykkeskjema for innhenting av samtykke fra foresatte. Ved innlogging brukes MinID eller BankID.

Har man ikke mulighet til å fylle ut elektornisk kan man benytte pdf. eller word. filene og levere på papir til skolen. Se dokumentlisten til høyre, på telefon ligger de nederst på siden.

Befolkningsvarsling blir gjennomført ved atomhendelse der Oslo kommune og Osloskolene får en slik anbefaling. Det nasjonale atomutvalget kan delegere ansvar for tiltak lokalt til Kommuneoverlege/Bydelsoverlege.

Foresattes ansvar

  • Foreldrene skal gi forhånds samtykke
  • Foreldre må sørge for å gi tilbakemelding til skolen om barnet har allergier eller sykdommer der jodtabletter kan gi negativ bivirkninger
  • Foresatte plikter å gjøre seg kjent med infobrev fra Helseetaten

Elevenes ansvar

  • For elver over fylte 16 år inntrer den helserettslige myndighetsalderen. Elever over 16 år kan selv ta stilling for om de vil ta jodtabletter

Utdanningsetaten ansvar

  • Sørger for at jodtabletter blir distribuert til alle skoler og private skoler
  • Sørger for felles mal for tiltakskort
  • Sørger for viderformidling av informasjon fra Helseetaten