Logoped

Logopeden er tilstede 1 gang i uka. Logopedens arbeid består i å diagnostisere og veilede elever, foresatte, lærere og andre samarbeidspartnere. For å få hjelp av logopeden må det sendes et henvisnings skjema til PPT. Dette skjema fylles ut av lærer og foresatte på skolen.

Logoped