Hovedseksjon

Brukerveiledninger for foresatte

skolemelding

Skoleplattform Oslo. 

Osloskolens digitale løsninger er samlet i en felles plattform som heter Skoleplattform Oslo. Skoleplattform Oslo gir tilgang til informasjon og relevante arbeidsverktøy for administrering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av undervisningen. Lærere, elever og foresatte har tilgang til ulike verktøy. Som foresatt kan du logge deg på Skoleplattform Oslo for å få beskjeder fra skolen, informasjon om egne barn, se barnets klasseliste, fraværsoversikt og oversikt over fag og vurderinger.


Skolemelding.

Skolemelding er en del av Osloskolens meldingsverktøy i Skoleplattform Oslo. Du kan velge om du vil laste ned appen eller få meldingene tilsendt på e-post. Du kan også logge deg inn i Skoleplattform Oslo via skolens nettside og lese meldingene i webportalen.

I appen kan du svare og sende melding til kontaktlærer, faglærer eller andre ansatte på skolen. Foresatte med barn grunnskolen kan bruke Skolemelding til å melde fravær for sitt barn.

 

Jamf parent.

Via appen Jamf Parent kan dere styre skjermbruken på skolens nettbrett. Dere kan styre hva som skal være tilgjengelig på barnas skolenettbrett etter skoletid, i helger og ferier. Appen kan ikke brukes til overvåkning, men er et verktøy for å styre hva som skal være tilgjengelig på nettbrettet, sperre for nettleseren eller låse nettbrettet til kun én app. Appen fungerer mellom klokken 15.00 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og ferier frem til barnet er 13 år.