Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet. SMU består av representanter fra foresatte, elever, ansatte, kommunen og skolens ledelse. Leder for SMU på Bryn skole er Hanne Hovdedalen.

Les mer om Skolemiljøutvalget.