Hovedseksjon

Veileder for hjem–skolesamarbeid

Hjem og skole er gjensidig avhengige av hverandre, og godt samarbeid styrker elevenes læring og utvikling. Det handler om hva skolen og foresatte kan gjøre hver for seg og sammen for å sørge for at elevene har et godt og inkluderende skolemiljø.

"Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS. 

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole", gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Se veilederen for hjem–skolesamarbeid på Oslo kommunes nettsider