Hovedseksjon

Mottaksklassen

Skolen har en mottaksklasse for språklige minoritetselever, som nylig har kommet til Norge. Mottaksgruppene er for elever som har skolebakgrunn fra utlandet og som har behov for særskilt språkopplæring i egne innføringsgrupper. Hva slags tilbud eleven får, er avhengig av alder og skolebakgrunn. Mottaksklassen på Bryn er for elever fra 3.-7. trinn og de aller fleste elevene er kartlagt på språksenteret, før de får plass her.

Målgruppen for mottaksklassen er elever med kort eller noe usammenhengende skolegang. Elevene i målgruppen kan ha utviklet en viss språk- og fagkompetanse, men grunnleggende kunnskaper, begrepsutvikling og leseforståelse er ikke fullstendig, sammenlignet med forventinger etter norske læreplaner.

Opplæringen i mottaksgruppen kan vare inntil to år, men vedtak kan bare fattes for ett år av gangen. Dersom eleven er klar for overføring til nytt opplæringstilbud, før vedtaksperioden er over, er det den skolen som eleven overføres til som er ansvarlig for å fatte nytt vedtak om særskilt språkopplæring.