Helsesykepleier

Helsesøster: Synnøve Rogndahl
Telefon: 94 02 62 25
E-post: synnove.rogndahl@bal.oslo.kommune.no
Sted: Kontoret ligger ved inngang C.

Postadresse:
Alna helsestasjon
Postboks 65 Furuset
1001 Oslo

Mer informasjon om skolehelsetjenesten kan du lese om på Oslo kommunes nettsteder.