Helsesykepleier

Helsesykepleier: Rikke Ninive
Telefon: 940 13 675
E-post: rikke.ninive@bal.oslo.kommune.no
Sted: Kontoret ligger ved inngang C.
Felles telefonnummer til skolehelsetjenesten er: 23 47 96 04
Skolelege: Kristine Berge Knutsson, kontakt med skolelege går via helsesykepleier

 

Postadresse:
Alna helsestasjon
Postboks 65 Furuset
1001 Oslo