Helsesøster

Helsesøster: Hege Kolbjørnsrud:

Telefon: 23 05 46 14 / 90 67 78 31

E-post: hege.kolbjornsrud@bal.oslo.kommune.no

 

Sted: Kontoret ligger under 1.trinns klasserom ved inngang E

 

Mer informasjon om skolehelsetjenesten kan du lese om på Oslo kommunes nettsteder.