Helsesykepleier

Helsesøster: Hege Kolbjørnsrud
Telefon: 90 67 78 31
E-post: hege.kolbjornsrud@bal.oslo.kommune.no
Sted: Kontoret ligger ved inngang C.

Postadresse:
Alna helsestasjon
Postboks 65 Furuset
1001 Oslo

Mer informasjon om skolehelsetjenesten kan du lese om på Oslo kommunes nettsteder.