Helsesøster

Helsesøster: Hege Kolbjørnsrud

Telefon: 23 05 46 14/90 67 78 31

E-post: hege.kolbjornsrud@bal.oslo.kommune.no

Sted: Kontoret ligger under 1. trinns klasserom ved inngang E.

 

Mer informasjon om skolehelsetjenesten kan du lese om på Oslo kommunes nettsteder.