Permisjonsreglement

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår. Du finner søknadsskjema for permisjon her:  https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/