Ledelse og ansatte

Skolens personale 2017/2018

 

Rektor

Eva Sørby

E-post:

eva.sorby@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende Rektor

ass rektor

Eva Eek Olsen

E-post:

Eva.Eek-Olsen@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinspektør

inspektør

Svein Jarle Yndestad Eide

E-post:

Svein.Eide@ude.oslo.kommune.no

 

 

Undervisningsinspektør

 

Janne Thon Rehn

E-post:

janne.rehn@ude.oslo.kommune.no

 

Aktivitetsskoleleder

aks-leder

Caroline Asdal

E-post:

Caroline.Asdal@ude.oslo.kommune.no

 

 

Sosiallærer

 

Ida Gustavsen

E-post

Ida.Christine.Sydnes.Gustavsen@ude.oslo.kommune.no

 

Kontorsjef

 meera

 

Meera Lakshmanan

E-post:

Meera.Lakshmanan@ude.oslo.kommune.no

 

Kontorkonsulent

 Sunbal

Sunbal Butt

E-post:

Sunbal.Butt@ude.oslo.kommune.no

 

 

Kontorassistent                   Ruth Frimo

 

Vaktmester

 vaktmester

Tarik Calimli

E-post:

tarik2001@osloskolen.no

 

Renhold

Renholdsleder                       Abdel Malik Laachiri

Renholder                              Fei-Peng Chen

Renholder                              Abdel Hamid Bensallam