Hovedseksjon

Kompetansemål for 1.–7.trinn

bok

Alle læringsmål som blir brukt i undervinsingen baserer seg på kompetansemål fra utdanningsdirektoratet. Kompetansemålene er delt inn i mål etter 2.-, 4.-, og 7.-årstrinn. Det finnes kompetansemål i alle fag.

Inne på utdanningsdirektoratets hjemmesider kan du søke opp kompetansemål i de ulike fagene.