Barnevernstjenesten kommer på besøk på Bryn skole

venn

Foreldre eller andre med foreldreansvar har hovedansvaret for sitt barns oppvekst og omsorg. Barnevernstjenesten har ansvar for å hjelpe barn som lever med omsorgssvikt og sosiale og emosjonelle problemer.

Barnevernstjenesten i Bydel Alna ønsker å besøke alle bydelens skoler og har planlagt å komme ut i tre omganger. De ønsker da at hele barnevernstjenesten skal ut i bydelens skoler samtidig for å møte elever og lærere.

Alle fra barneverntjenesten vil ha like gensere, slik at de vil være lette å se i skolegården/fellesarealer.

Barnevernet har utarbeidet felles informasjon (alderstilpasset) som formidles til elevene dersom de lurer på hvem/hva vi er.

Planen er som følger:

  • Onsdag 23.oktober: Barnevernet kommer til alle skolene cirka kl. 10.00 og er tilstede i fellesareal/skolegård frem til kl. 12.00. Målet er å være synlig og tilgjengelig for elevene.
  • Onsdag 27.november: Barnevernet vil informere/fortelle/svare på spørsmål på trinn i klasseromsituasjon/ eller er tilgjengelige i fellesarealer fra kl. 09.00 - 1200.
  • Onsdag 25.januar: Barnevernet følger opp spørsmål fra tidligere og er tilgjengelig for elevene fra kl. 09.00- 1200.

Dette gjelder alle skoler i Bydel Alna. På disse dagene vil barnevernstjenesten kun være tilstede for spørsmål og gi informasjon.

Les mer om arbeidet til barnevernstjensten her.