Ny miljøterapeut Iselin Hamlander Lutro

Iselin

Mitt navn er Iselin Hamlander Lutro, jeg jobber som miljøterapeut på skolen, i 100% stilling. Jeg er utdannet sosionom med videreutdanning innen «Coaching og kommunikasjon» og «sosialt arbeid i skolen». Som miljøterapeut jobber jeg forebyggende for et godt psykososialt miljø for elevene. Jobben min går ut på å skape relasjon med elevene gjennom samtaler og aktiviteter. Jeg samarbeider også tett med skolens ledelse, lærere, sosiallærer og helsesykepleier. Mitt mål er at elevene skal trives på skolen og få en trygg og god skolehverdag.