Hovedseksjon

Ledige plasser på svømmekurs for elever som ikke kan svømme

Svømmeopplæring

På kurset får elevene 45 minutters svømmeopplæring hver dag, mandag til fredag. Elevene møter opp selv ved svømmehallen, der de tas imot av assistenter fra Sommerskolen. Assistenten viser vei til garderobe og basseng. I bassenget møter elevene erfarne svømmeinstruktører med instruktør- og livreddingskompetanse. Elevenes ferdigheter kartlegges første dag og opplæringen tilrettelegges etter alder og ferdighetsnivå. 

Påmelding

Påmelding til kurset gjøres ved at foresatte logger inn på https://kurs.sommerskolenoslo.no/ eller sender en e-post til sommerskolenoslo@osloskolen.no. 

Kurset heter Intensiv svømming.

Elever fra 8. trinn og oppover kan melde seg på selv.

Fristen for å melde elever på kurset:

 • Kurs i uke 27: 7.juni kl. 16.00
 • Kurs i uke 32: 1.juli kl. 16.00

Oversikt over tider og svømmehaller

Uke 27

 • 4.-7. trinn: Bøler bad 12.15
 • 4.-7. trinn: Furuset bad 11.15
 • 4.-7. trinn: Holmlia bad 12.15
 • 4.-7. trinn: Linderud bad 12.15
 • 8.-7.trinn: Homlia bad 12.15
 • 8.-7.trinn: Lambertseter bad 12.15
 • 8.-7.trinn: Bøler bad 12.15
 • 8.-7.trinn: Furuset bad 12.15
 • Videregående trinn gutter: Sogn bad 12.15
 • Videregående trinn jenter: Sagene bad 12.15

Uke 32

 • 4.-7. trinn: Furuset bad 11.15
 • 4.-7. trinn: Bøler bad 10.30
 • 4.-7. trinn: Frognerbadet 12.00
 • 4.-7. trinn: Lambertseter bad 11.15
 • 4.-7. trinn: Nordtvet bad 12.15
 • 8.-7.trinn Lambertseter bad 12.15