Trenger du teknisk support, veiledning eller opplæring?

Teknisk support

I e-posten ønsker vi at du oppgir følgende informasjon:
- Elevens fornavn (eventuelt initialer for etternavn, noen klasser har flere elever med samme fornavn)
- Klasse
- Beskrivelse av problemet/utfordringen. Legg gjerne ved bilder av problemet/feilmeldinger osv.

Eksempler på IKT-saker som kan meldes inn:
- Elev har glemt passordet/koden til iPaden. Kan dere nullstille sikkerhetskoden?
- Elev har glemt brukernavn og/eller passord til feide-brukeren sin. Kan dere sende brukernavn og/eller
nullstille/endre passord?
- iPad er deaktivert. Hva gjør vi nå? (VIKTIG ikke prøv koden flere ganger slik at den blir sperret)
- Elev mangler app. Kan dere tildele følgende app?
- Innmelding av skader på iPad
- Ønske om veiledning/innføring i tjenester og applikasjoner (f. eks. Showbie, Teams)